toetsinstrumenten.com

BOEKEN

laatst bijgewerkt: 28 november 2018

Klik hier voor het bestelformulier.

Auteur Titel Uitgever Prijs (Eur)
Bacharach, A.L. The musical companion, a compendium for all lovers of music Victor Gollancz, London 5,00
Backers, C. Nederlandse componisten van 1400 tot op heden Kruseman 7,50
Balfoort, D.J. Het muziekleven in Nederland in de 17e en 18e eeuw Van Kampen 5,00
Bernet Kempers, K.P. Panorama der muziek Brusse 5,00
Boer, D. De reconstructie van een 19de-eeuws secretaire-orgel --- 3,00
Deddens, K. Muziek Mixturen, grepen uit de muziekgeschiedenis Oosterbaan & Le Cointre 5,00
Ende, L. van den Geschiedenis van het orgel in de grote of Lieve Vrouwe kerk te Breda St. Grote kerk Breda 5,00
Falconer and King the organs of Bath Abbey Bath Abbey Music Society 3,00
Francis, A. Jazz Pictura 3,00
Harst, J.J. vd De restauratie van het Smits-orgel te Aarle-Rixtel St. vrienden van het Smits-orgel 3,00
Harst, H. vd Het orgel in de Sint Lambertuskerk te Helmond --- 5,00
Harst, H.vd e.a. Nationaal monument Kerkorgel St. Martinus Cuijk --- 5,00
Harst, H. vd Orgels in de Parochiekerk van Sint Pieter te Oirschot --- 3,00
Harst, J.J. vd Restauratie van het Vermeulenorgel te Soerendonk 1992 --- 3,00
Harst, H. vd e.a. Smitsorgel Den Dungen --- 5,00
Heijden, P.vd Het ..orgel in de Bergeijkse Hofkerk St. Oude kerk 5,00
Hilst, R. vd Het symfonisch orgel van het muziekcentrum te Eindhoven Rabobank 3,00
Hol, J.C. Muzikale fantasieën en kritieken S.L. van Looy 5,00
Hoving, M. Het orgel in Nederland Allert de Lange 10,00
Höweler Inleiding tot de muziekgeschiedenis H.J. Paris 5,00
Kleij, W.D. Orgels en organisten in Kampen IJsselakademie 10,00
Kloppenburg, W.C.M. Muziek door de eeuwen heen, van 1600 tot 1815 De Arbeiderspers 5,00
Klotz, H. Das Buch von der Orgel Baerenreiter 10,00
Lambooy, P.A. Leeuwarden mucsiceert, anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad Miedema Pers 5,00
Laus, J. Loret orgel St. Jozefkerk op den Heuvel --- 3,00
Mehrtens, F. Kerk en muziek Boekencentrum 5,00
Mehrtens, F. Muziek op woorden Ten Have 5,00
Mudde, W. In de hof der evangelische kerkmuziek --- 5,00
Oost, G e.a. Er staat een orgel in... Bosch en Keuning 10,00
Paap, W. Mens en melodie Het Spectrum 3,00
Paap, W. Mozart, portret van een muziekgenie Spectrum 5,00
Paap, W. Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen Het Spectrum 5,00
Paap, W. Wegen en dwaalwegen der muziekkritiek Spectrum 5,00
Peeters, P. (red.) Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat NOV 5,00
Perrier, A. Messiaen Editions du Seuil 5,00
Pijper, W. Worp's kleine muziekleer J.B. Wolters 5,00
Robbins Landon Wolfgang Amadeus Mozart H.J. Schuurmans 7,50
Roos, H. de Beetgenomen door Beethoven, Nieuwe oplossingen voor oude raadsels Panta rhei 7,50
Samama, L. e.a. Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden Stichting Teleac 10,00
Straten, R. van Hans Henrick Baederorgel in de St. Walburgskerk te Zutphen St. Henrick Baederorgel 5,00
Veen, J. vd Orfeus onder de stervelingen Bert Bakker 5,00
Vente, A. Orgels en organisten van de Dom te Utrecht Citypastoraat Domkerk 5,00
Vermeulen ...inwijding van het orgel in ... Sint Odilienberg --- 5,00
Wagenaar, J. Aantekeningen over het orkest in zijne ontwikkeling vanaf 1600 Kon. Coservatorium 3,00
Westra, E. Het Timpe-orgel in de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen Stichting Groningen Orgelland 5,00
Winkelman, H. Het Reichner-Orgel...te Rijswijk --- 5,00
Worp, J. Algemene muziekleer Wolters 5,00
Zoeren, E. De muziekuitgeverij A.A. Noske Frits Knuf 10,00
Zomerdijk, H.J. Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 Stichting Zuidelijk historisch Contact Tilburg 10,00
Zomerdijk, H.J. Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 Stichting Zuidelijk historisch Contact Tilburg 10,00
--- Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach Koeler und Umelang 5,00
--- Toonkunst nieuws 2004-3 (175 jaar impuls en vernieuwing --- 5,00
terug naar het begin